Lettergrootte: + -
 
  Home > Best practices

Best practices


‘VORM in Beweging’
Door een roadshow vitaliteit is het project ‘VORM in Beweging’ van start gegaan. ‘VORM in Beweging’ is een project waarin de medewerkers van VORM Bouw kunnen deelnemen aan enerzijds een jaar beweegprogramma met behulp van MyFitplan en de MyFitcoach, anderzijds een 12 weken durend voedingsprogramma, MyFoodplan.
 
VORM Bouw is een bouw bedrijf. De Roadshow vitaliteit is gestart om de verschillende bouwlocaties te bezoeken en de medewerkers te informeren over MyFitplan en MyFoodplan. In de programma’s hebben wij maar liefst 75% van de medewerkers actief gekregen. Na de roadshow zijn alle deelnemers vol enthousiasme gestart met hun persoonlijk beweegprogramma MyFitplan. Tevens heeft ruim 30% van de medewerkers een goede stap in de richting gezet naar een gezonder eetpatroon met MyFoodplan.
 
 
 
‘DELA Vitaal’
De coöperatie DELA verzekert en verzorgt uitvaarten. Met ‘DELA Vitaal’ heeft PróFit People een uniek gezondheidsproject gedraaid. PróFit People heeft met behulp van de mobiele testunit alle vestigingen van DELA bezocht. Tijdens deze begeleidingsmomenten werden de medewerkers uitgebreid gescreend en vooorzien van een persoonlijk beweegadvies.
 
Na het persoonlijk beweegadvies konden de deelnemers door middel van de MyFitcoach hun persoonlijke beweegprogramma uitvoeren. Door middel van de online ondersteuning volgden de professionals van PróFit People de voortgang uitvoerend gedurende een afgesproken periode. Hierdoor konden wij gericht en blijvend ondersteuning en advies geven. Het project is inmiddels succesvol beëindigd.
 
 
 
AonFit(ter) door PróFit People
Aon is reeds sinds 2002 klant van PróFit People. Onderdeel van ons aanbod is o.a. een Preventief Medisch Onderzoek(PMO), wat speciaal voor Aon is ontwikkeld. Binnen Aon staat het PMO bekend onder de naam AonFit. Aon voert een actief welzijnsbeleid om ervoor te zorgen dat medewerkers fysiek en mentaal goed in hun vel zitten. Door middel van AonFit wordt inzicht verkregen worden in de vraag of werkzaamheden invloed hebben (gehad) op de gezondheid en vitaliteit van de medewerker en zo ja, in welke mate.
 
Elke medewerker van Aon ondergaat vrijblijvend een basisonderzoek, welke aangevuld kan zijn met verschillende andere onderzoeken. Het basisonderzoek bestaat uit lengte, gewicht, vetpercentage, bloeddruk, cholesterol en een visusmeting. Aanvullende onderzoeken kunnen zijn een intern onderzoek, bestaande uit een E.C.G. metingen, extra bloedmeting zoals bijv. Hb of glucose, een beweegonderzoek, een conditietest of een gesprek bij de bedrijfscoach.
 
 
 
Caesar Groep al ruim 10 jaar klant
Bij Caesar heeft men gekozen voor een programma dat uitgaat van zelfstandig trainen. Volgens Clayde Felter, de bewegingsdeskundige van Caesar ter plaatse, past dit ook het beste bij de omgeving van Caesar. “Medewerkers zijn veel onderweg en hebben geen van allen vaste kantoortijden. Het programma MyFitplan zorgt hier voor een optimale begeleiding zonder dat de deelnemers zich op vaste tijden moeten melden”.
 
PróFit People heeft zorggedragen voor de inrichting, introductie en opstart van het centrum en bijbehorend programma. Zodoende is iedereen in beweging gekomen, MyFitplan zorgt er wel voor dat ze dat ook blijven.
PróFit People richt kleinschalige fitnessruimtes met testunits in. Door deze combinatie kunnen werknemers zelfstandig trainen en vijfjaarlijks een update van de individuele trainingsprogramma’s krijgen.
 
 
 

Rijkswaterstaat gezondheidstesten
Rijkswaterstaat Oost-Nederland laat zijn werknemers periodiek testen. “De gezondheid van onze werknemers is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel werknemer als werkgever”, zegt Johan Strieker, personeelsadviseur bij Rijkswaterstaat.
 
Naast regelmatige testen worden werknemers ook gestimuleerd meer te bewegen. Door in het adviesgesprek nadrukkelijk in te gaan op de mogelijkheden om in beweging te komen, worden doelstellingen ook expliciet gemaakt. De medewerkers houden wij daarbij niet alleen de spiegel voor, maar we zorgen ook voor een goede follow-up en de noodzakelijke coaching tijdens hun persoonlijke programma. Door deelnemers ook regelmatig te testen op hun fit- en gezondheid is het resultaat ook te kwantificeren. Bij onze gezondheidstest wordt naast de conditionele fitheid o.a. ook gekeken naar verandering in lichaamssamenstelling en lenigheid. 
 
Een periodieke gezondheidstest zorgt voor een objectief beeld van de individuele gezondheid van een individu en kan dienen als meetmoment voor werknemer én werkgever.
 
 

Ministerie van VROM: het hele pakket van inrichting tot programmabegeleiding
Bij het ministerie van VROM heeft PróFit People de kans gekregen om het bestaande bedrijfsfitnessprogramma weer nieuw leven in te blazen. Er is een plan uitgewerkt met als uitgangspunt een centrum, van waaruit verschillende enthousiasmerende programma’s aan bod komen. Vanuit onze analyse hebben we ook voorstellen kunnen doen aangaande algemene inrichting, uitstraling, openingstijden, vormen van begeleiding en verdere samenstelling van de programma’s.
 
In dit projectplan zijn heldere doelstellingen verwoord. Zo wilden we specifieke doelgroepen binnen het ministerie van VROM extra in beweging krijgen, door hier in de promotie, inschrijving en opstart extra aandacht aan te besteden. Onze beweegadviseurs zijn naast de individuele begeleiding van deelnemers ook gestart met verschillende groepstrainingen en de organisatie van specifieke evenementen. Voor nieuwe leden is de instapcursus Gezond Bewegen aangeboden, een cursus die stap voor stap de basis legt voor veilig en verantwoord bewegen.
 
Onze doelstellingen worden geregeld getoetst aan de werkelijke situatie in het centrum. Niet alleen om deelnemerspercentage en vooruitgang te meten, maar ook om in te kunnen spelen op veranderende wensen van de klant. Door regelmatige hermetingen met behulp van behoefte-enquêtes en tevredenheidonderzoek zijn we in staat die programma’s aan te bieden die passen bij de veranderende behoefte van de individuele werknemer.
 
 
1 2