Lettergrootte: + -
 
  Werkend Nederland tevreden, m...

Werkend Nederland tevreden, maar.....

Werkend Nederland blijkt een tevreden ‘volk’. Circa 90% van de Nederlandse beroepsbevolking is namelijk tevreden over zijn werk, wat boven het Europese gemiddelde ligt. Werkgevers houden gelukkig – juist ook in deze tijden van druk – oog voor het welbevinden van werknemers, door met regelmaat medewerkerstevredenheidsonderzoeken uit te voeren.
Wilmar Schaufeli, hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en senior adviseur bij 365/Zin, waarschuwt daarentegen werkgevers zich niet blind te staren op tevredenheid, want de uitkomsten van dit soort onderzoeken geven een eenzijdig beeld van werknemers. Wat blijkt, maar 20% van de Nederlandse beroepsbevolking is bevlogen op het werk.
Medewerkerstevredenheidsonderzoeken (MTO’s) meten met name de perceptie van werknemers ten opzichte van de organisatie, de arbeidsomstandigheden en de –voorwaarden en zeggen níets over de mate waarin werknemers zich met ziel en zaligheid inzetten voor de organisatie. Vanuit dit perspectief biedt een medewerkerstevredenheidsonderzoek werkgevers valse zekerheid. “We weten uit onderzoek dat 20% van de werkende Nederlanders bevlogen werknemers zijn. Punt is, dat het verschil tussen tevreden werknemers en bevlogen werknemers fundamenteel is. Tevreden werknemers doen hun best, maar bevlogen werknemers maken het verschil in de resultaten”, aldus Schaufeli. “Zo hebben wij eens een organisatie onderzocht waar de werktevredenheid op 80% lag. Toch wilde 50% van het personeel liever vandaag dan morgen een andere baan. Toen de bevlogenheid onder het personeel was gemeten, kwamen dit uit op slechts 3 %. De organisatie schrok van de uitkomsten. Dit moet je en kun je voor zijn”, aldus Schaufeli.
Directe relatie bevlogenheid en arbeidsprestatie
Bestaande instrumenten, zoals het MTO maar ook het wettelijk verplichte Preventief Medisch Onderzoek (PMO), meten wel het welbevinden van werknemers, maar stellen niet die aspecten aan de orde die verband houden met arbeidsprestatie en de organisatiedoelen. Er zijn nieuwe instrumenten beschikbaar, waarbij werkgevers op organisatieniveau zicht krijgen op waar de drive in de organisatie zit en waar niet. Én werknemers krijgen inzicht in waar zij zelf energie van krijgen. Met als gevolg dat de bevlogenheid toeneemt. “Wetenschappelijk hebben we aangetoond dat juist bevlogenheid een direct verband heeft met de arbeidsprestaties. Inzicht in bevlogenheid geeft dus inzicht in de prestatie van de organisatie”, aldus Schaufeli. 
Verschil tevreden en bevlogen mensen is enorm
“Als je alleen al de productiviteit vergelijkt van tevreden en bevlogen mensen, dan zijn de verschillen aanzienlijk. We weten uit onderzoek dat als in je organisatie 5 mensen bevlogen worden, de productiviteit stijgt gelijk aan 6 mensen. Je krijgt in je organisatie dus vanzelf de productie van één werknemer erbij. Daarbij verzuimen deze 5 bevlogen mensen zo’n 30% minder en werken ruim 60% veiliger, om nog twee kostenposten te noemen.”
Het advies is aan werkgevers om het welbevinden van werknemers te blijven meten. Zo’n onderzoek geeft op zichzelf al positieve aandacht aan de mensen in je organisatie. “Door dan te vragen naar aspecten die te maken hebben met bevlogenheid in plaats van tevredenheid, wordt zo een (jaarlijks) onderzoek in één klap meer relevant voor de doelstellingen van een organisatie en het werkplezier van werknemers. “En hoe mooi is het – juist in deze tijd – dat je als werkgever invloed kunt hebben op de bevlogenheid van je mensen. Juist door nu te sturen op bevlogenheid, neem je als werkgever – naast het tonen van sociaal werkgeverschap – zelf directe invloed op je organisatieresultaat.”, aldus Schaufeli.