Lettergrootte: + -
 
  Gezond gedrag meer bepaald do...

Gezond gedrag meer bepaald door gevoel dan verstand


Gevoel is in veel gevallen een sterkere voorspeller van gezond gedrag dan verstand. De invloed van gevoel wordt bovendien groter naarmate de gedragsbeslissing dichterbij komt.
Mario Keer onderzocht of mensen gezond gedrag baseren op de voor- en nadelen van dat gedrag (verstand), of op het gevoel dat ze met het gedrag associëren. Hij laat zien dat gevoel een sterke voorspeller is van gezondheidsgedrag; in veel gevallen is dit een sterkere voorspeller dan verstand. De invloed van gevoel wordt bovendien groter naarmate de gedragsbeslissing dichterbij komt.
Houding
De houding ten opzichte van gezondheidsgedrag wordt grotendeels bepaald door verstand, maar de intentie om het gedrag uit te voeren en het daadwerkelijk uitvoeren van het gedrag worden meer bepaald door gevoel. Ook blijkt dat mensen geen correcte inschatting kunnen maken van de mate waarin zij worden beïnvloed door hun verstand of gevoel.
Eigen inschatting
De eigen inschatting kan desondanks van belang zijn voor de gezondheidsbevordering, omdat de eigen inschatting wel gerelateerd is aan de voorkeur voor de argumenten die in gezondheidsberichten worden gebruikt: mensen die inschatten dat zij hun beslissingen met name op hun verstand baseren, hebben een voorkeur voor argumenten met betrekking tot de voor- en nadelen van het gedrag. Mensen die inschatten dat zij hun beslissingen met name op hun gevoel baseren, hebben een voorkeur voor argumenten met betrekking tot de gevoelens die het gedrag oproept.
Bron: UvA